Obec HORNÉ OREŠANY
10. Február 2016, meniny má:

Komisie

Finančná komisia

Ján Záhradník predseda, Anna Strašková, Ing. Zdenko Žalud, Libor Blažo,
Ing. Peter Hodulík, Ing. Dušan Škvarka, PaedDr. Ján Labanič,
Mgr. Ivan Greguš, Ján Blažo

Komisia stavebná a životného prostredia

Libor Blažo predseda, Marián Blažo, Jarmila Petrovičová, Ing. Michal Straška,
Ing. Marián Paprskár

Komisia školstva a zdravotníctva

PhDr. Róbert Ochaba predseda, Peter Krupanský, RNDr. Anna Nováková,
Mgr. Jana Hodulíková, Alena Kvasničáková, Martina Blažová, Mária Demová

Sociálna komisia

Anna Strašková predseda, PhDr. Róbert Ochaba, Ing. Jana Škvarková,
Marta Duchoňová, Pavla Uhlíková

Komisia kultúry a športu

Ing. Zdenko Žalud predseda, František Benovič, Igor Kučera, Vladislav Blažo,
Katarína Uličná, Jana Sasková, Mária Poláčiková, Viera Straková, Ladislava Cmerová, Ing. Michal Straška

Komisia ochrany a verejného poriadku

Ing. Peter Hodulík predseda, Ján Záhradník, Ing. Jana Škvarková

Copyright © 2007 - 2010 | info & privacy